Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong quý IV-2022 (09:29 15/11/2021)


HNP - Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 03-TT/TU về lãnh đạo đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, năm 2022 sẽ diễn ra đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên, Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Để tổ chức thành công đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội. Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố hướng dẫn các hội hữu nghị, tổ chức thành viên tiến hành đại hội nhiệm kỳ bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để các hội hữu nghị, các tổ chức thành viên và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ, đúng quy định, điều lệ hội và bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.
 
Ban Chấp hành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp mình và hướng dẫn tổ chức đại hội các hội hữu nghị, các tổ chức thành viên bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Thời gian tổ chức đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên xong trong quý III-2022; Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức trong quý IV-2022…
 
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tuyên truyền về kết quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân, về hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị, tổ chức thành viên. Tuyên truyền các hoạt động đoàn kết hữu nghị, hợp tác và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân các nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
 
Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chỉ đạo, theo dõi và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Thông tri này.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t