Hội thảo khoa học cấp Thành phố về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội (21:34 08/11/2021)


HNP - Ngày 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức hội thảo khoa học cấp Thành phố “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thực tiễn Thủ đô”.

Theo đó, cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo là Thành ủy, HĐND, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Hội thảo dự kiến được tổ chức trong 1 ngày vào giữa tháng 12/2021, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội (tầng 1, số 9, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hội thảo thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021); 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021); Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022). 
 
Thành phần khách mời dự hội thảo: Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các nhà khoa học có bài tham luận; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy…
 
Hội thảo là dịp quan trọng để các nhà khoa học, nhà quản lý phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển; làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Cùng với đó, phân tích khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.
 
Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp và giữ vững niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t