Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố Hà Nội (21:34 08/11/2021)


HNP - Ngày 28/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 06-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Quy định này thay thế Quy định kèm theo Quyết định số 4963-QĐ/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và có hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

Theo đó, quy định nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác… của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội là cơ quan hoạt động kiêm nhiệm trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có chức năng tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. 
 
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ, chính sách, những giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Trực tiếp theo dõi, quản lý sức khoẻ các đối tượng cán bộ: Lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đương chức và nghỉ hưu) và một số đối tượng khác do Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương theo dõi, quản lý sức khỏe đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại thành phố Hà Nội (đương chức và nghỉ hưu).
 
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội có 10 thành viên, trong đó, Trưởng ban là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Thường trực Ban đặt tại Sở Y tế Hà Nội. Ban được phép yêu cầu lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và cá nhân liên quan báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình sức khỏe, kết quả khám, chữa bệnh của cán bộ thuộc diện quản lý. Được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp phục vụ tình huống khẩn cấp trong việc bảo đảm sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t