Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 vòng sơ khảo được tổ chức tại 4 cụm (21:44 30/10/2021)


HNP - Ngày 27/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 573-CV/BTGTU về phối hợp tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021. 

Công văn nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTGTU ngày 25/2/2021 về việc “Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021”. Tính đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức thi và lựa chọn thí sinh tham dự hội thi cấp Thành phố. 
 
Để hội thi cấp Thành phố diễn ra đúng thời gian, bảo đảm cho thí sinh các đơn vị tham dự vòng Sơ khảo được thuận lợi, Ban Tuyên giáo các đơn vị (các quận Đống Đa và Tây Hồ, huyện Thanh Oai, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội) tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hội thi cấp thành phố tổ chức tại đơn vị theo lịch thi của 4 cụm. 
 
Cụ thể: Cụm 1, địa điểm thi tại quận Đống Đa, thời gian tổ chức thi vào ngày 10/11/2021;
Cụm 2, thi tại quận Tây Hồ, thời gian thi ngày 16/11/2021;
Cụm 3, thi tại huyện Thanh Oai, thời gian thi ngày 19/11/2021;
Cụm 4, thi tại Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, thời gian thi ngày 23/11/2021. Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, mỗi địa điểm thi có không quá 50 đại biểu và phải bảo đảm an toàn phòng dịch bệnh.
 
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Thành phố năm 2021 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhiều nội dung quan trọng; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
Cùng với đó, tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 do Trung ương tổ chức vào đầu tháng 12/2021.
 
 Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 574-CV/BTGTU về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021.
 
Công văn nêu rõ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTGTU ngày 25/2/2021 về việc “Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021” (gọi tắt là Kế hoạch số 08-KH/BTGTU). Tính đến nay, có 18/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thi hoặc lựa chọn và 9/20 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức thi hoặc lựa chọn đã có báo cáo về nội dung trên gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy. Theo kế hoạch, vòng thi sơ khảo hội thi chia thành 4 cụm và được tổ chức tại các quận, huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Oai và Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội từ ngày 10/11 đến 23/11/2021; vòng chung khảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2021 (địa điểm Ban Tổ chức hội thi sẽ thông báo sau).
 
Để hội thi cấp thành phố thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao…, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị những đơn vị chưa tổ chức thi, thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kế hoạch số 08-KH/BTGTU và gửi báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 01/11/2021. Những đơn vị đã tổ chức thi, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo Quy chế Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 và gửi Ban Tổ chức hội thi.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t