Phấn đấu đến hết năm 2022, có 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (09:04 06/09/2021)


HNP - Ngày 26/8, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 123-BC/TU về tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ (ngày 5/8/2008) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TƯ).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có nhiều bước phát triển khá. Trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ (năm 2008), tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Thành phố chỉ đạt 20,137 tỷ đồng, thì đến năm 2020, con số này là 54.492 tỷ đồng, tăng 270,6%. Đến nay, toàn Thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và Sơn Tây) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố phấn đấu, đến hết năm 2022, 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Đến nay, Thành phố có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Còn lại 14 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 2 xã Vân Hòa và Ba Vì (huyện Ba Vì) đã được Đoàn thẩm định thành phố đánh giá, chấm điểm, đủ điều kiện trình Hội đồng Thẩm định thành phố xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã (5 xã của huyện Mỹ Đức, 7 xã của huyện Ba Vì) đang khẩn trương hoàn thiện một số tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ trình thành phố xem xét, thẩm định trước ngày 30/9/2021.
 
Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 8 triệu đồng/người/năm (năm 2008) lên 55 triệu đồng/người/năm (năm 2020). Các hoạt động văn hoá - xã hội, thể thao có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hoá; chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc...
 
Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2025 và 2030, định hướng đến 2045; đồng thời, đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TƯ.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t