Tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (13:05 01/09/2021)


HNP - Ngày 31/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 496-CV/BTGTU về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Công văn nêu rõ, ngày 24/7/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận được Công văn số 307/CVBTGTU ngày 17/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc phối hợp triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức; phát động từ 9h, ngày 23/8/2021 và kết thúc vào 16h, ngày 15/10/2021 với hình thức trắc nghiệm online trong 4 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ tại đường dẫn: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi để tạo sự lan tỏa, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam. Cùng với đó là chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và luật pháp, công ước quốc tế về biển, đảo; quá trình hình thành, phát triển, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của đường Hồ Chí Minh trên biển. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện để cuộc thi đạt kết quả tốt và tham khảo tài liệu cuộc thi tại đường dẫn: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t