Tăng cường tuyên truyền các quy định xử phạt phòng, chống dịch để người dân hiểu và chấp hành (12:08 29/07/2021)


HNP - Ngày 28/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 585-CV/BCSÐ, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Theo đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phân công các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy căn cứ lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách chỉ đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thường trực Thành ủy.
 
Trong đó, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy: Yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt Thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp Thành phố phải bám sát địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thành phố sẽ lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND làm “thước đo” trách nhiệm của từng tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền…
 
Tổ chức ngay các Đoàn kiểm tra của UBND thành phố, Sở chỉ huy Thành phố kiểm tra, thị sát trực tiếp tại địa bàn các quận, huyện, thị xã phụ trách để đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Thành phố, Sở Chỉ huy Thành phố; chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại địa bàn được phân công phụ trách.
 
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy cũng tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trực tiếp các ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chấn chỉnh Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và thành viên Sở Chỉ huy các cấp phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t