Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-2021 (14:11 25/06/2021)


HNP - Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 422-CV/BTGTU về tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI-2021; để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI-2021 để các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, người làm báo và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
 
Đối với các cơ quan báo chí thành phố, phát động cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Động viên, khuyến khích các nhà báo, phóng viên đăng ký đề tài; tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài xây dựng Đảng để tham dự giải.
 
Bên cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường tuyên truyền một cách đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng với các nội dung trọng tâm: Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”... Đồng thời, lựa chọn các tác phẩm báo chí, lập hồ sơ tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI-2021 theo đúng quy định của thể lệ và gửi Hội Nhà báo Hà Nội trước ngày 15/10/2021 để Hội đồng sơ tuyển thành phố tổ chức tuyển chọn.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t