Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố (22:17 16/06/2021)


HNP - Ngày 14/6, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 329-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của thành phố.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương về tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của thành phố theo đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng thời, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình bảo đảm trang trọng, hiệu quả, khoa học và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc xin phòng Covid-19; các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ các nguồn lực, nguồn vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo công tác quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, chặt chẽ. Chủ động xây dựng kế hoạch vận động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện tài trợ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố bảo đảm thống nhất các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19; lưu ý trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã trong việc tham gia Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.
 
Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố…
 
* Ngày 15/6, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 331-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cơ chế huy động nguồn lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, cùng với việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-KL/TƯ ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. Tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian “vàng” để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là tại những địa bàn phát sinh các ca bệnh. Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ; siết chặt quy trình khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các chủ doanh nghiệp; vai trò phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương.
 
Việc tổ chức tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang và các vùng có dịch về bàn giao chính quyền địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo quản lý, giám sát tại địa bàn; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp, nhất là thôn, tổ dân phố, các tổ Covid-19 cộng đồng và Nhân dân…
 
Kết luận cũng thống nhất một số nội dung liên quan đến việc huy động nguồn lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022 và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t