Tập trung tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (20:15 11/06/2021)


HNP - Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 21-KH/BTGTU về thông tin, tuyên truyền tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố, với mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, các khâu đột phá, các mục tiêu, chỉ tiêu của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 10 chương trình công tác, kế hoạch thực hiện chương trình công tác của các ban chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đề ra.
 
Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy.
 
Qua đó tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và quyết tâm chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; góp phần hiện thực hóa ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đó là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t