Hà Nội sẽ tổng kết việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (10:52 25/05/2021)


HNP - Ngày 21/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 27/KH-TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc tổng kết tập trung vào các nội dung: Đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là việc thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 10-CT/TW; những khó khăn, vướng mắc nảy sinh và những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn; dự báo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW; những đề xuất, kiến nghị của cấp ủy địa phương đối với Trung ương và thành phố về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.
 
Việc tổ chức tổng kết từ thành phố tới quận, huyện, thị ủy (căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19), các địa phương, đơn vị chủ động quyết định việc tổ chức hội nghị, bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; tổ chức riêng hoặc có thể tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác có nội dung liên quan hoặc không tổ chức hội nghị, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả).
 
Hội nghị tổng kết của Thành ủy dự kiến tổ chức trước ngày 26/8/2021 (việc có tổ chức hội nghị hay không do Thường trực Thành ủy quyết định tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19).
 
Việc tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy cần chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t