Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới 9 tháng cuối năm (09:35 11/05/2021)


HNP - Ngày 10/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 289-TB/TU về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo quý I/2021, ngày 23/4/2021.

Theo đó, về kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy đến hết quý I và nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2021, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là 5 huyện chưa về đích nông thôn mới (NTM) cần tập trung, dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM, huyện NTM theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra tại Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy. Đối với các huyện đã hoàn thành xây dựng NTM cần quán triệt tinh thần, xác định việc xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, không được thỏa mãn với những kết quả đạt được mà cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM theo hướng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu gắn với phát triển kinh tế nông thôn và tích hợp tiêu chí phát triển đô thị.
 
Chú trọng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng NTM gắn với các tiêu chí đô thị; trong đó, chú trọng quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh tập trung, quy hoạch phát triển làng nghề, các khu, cụm công nghiệp làng nghề, dịch vụ nông thôn gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn.
 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; nghiên cứu xây dựng chính sách tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thế, hợp tác xã, trang trại; nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp phù hợp đối với 158 hợp tác xã ngừng hoạt động đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu đến hết năm 2021 có thêm 400 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm từ 3 sao trở lên; chủ động xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.
 
Đẩy mạnh, tạo bước đột phá và xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng tăng trưởng, thúc đẩy các ngành phát triển, tạo việc làm cho người lao động. Chủ động phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu, các chuyên gia về nông nghiệp để rà soát, nghiên cứu, quy hoạch, định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp theo thế mạnh của từng địa phương, từng khu vực, từng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để hướng dẫn người nông dân thực hiện đảm bảo hiệu quả. Chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung, có quy mô lớn. Chú trọng đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, kho bảo quản để hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm từ khâu sản xuất đến xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục chú trọng phát triển thương hiệu, đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm làng nghề chủ lực của huyện, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.
 
Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng các nhà văn hóa thôn, xã, hệ thống cung cấp nước sạch khu vực nông thôn; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh, công tác giáo dục, công tác vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình của thành phố về giảm nghèo, về giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó xác định ngành hoa, cây cảnh là một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế và xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị. Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, liên kết đầu tư, mở rộng sản xuất để nâng cao thu nhập. Phấn đấu đến hết năm 2021, thu nhập của người dân nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t