Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (14:54 16/04/2021)


HNP - Ngày 14/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 316-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Để làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) gắn với tổ chức sơ kết, tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” bằng các hình thức phù hợp; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam...; biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.
 
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh và các hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc quan tâm chăm lo những đối tượng là nạn nhân chất độc da cam...; chú trọng định hướng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền...; vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đăng tải, chia sẻ trên internet, mạng xã hội... các thông tin về các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân dịp kỷ niệm.
 
Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, lòng tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tuyên truyền kết quả và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Thường xuyên nắm tình hình, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết, khắc phục hậu quả chất độc da cam và giúp đỡ các nạn nhân...
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các giai tầng xã hội tham gia hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động. Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong khắc phục hậu quả của chất độc da cam đối với môi trường và sức khỏe con người ở Việt Nam; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân nặng, không nơi nương tựa, gia đình có nhiều nạn nhân... dịp kỷ niệm.
 
Hội Cựu chiến binh thành phố chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các cơ quan liên quan rà soát đối tượng là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước để báo cáo cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thảm họa da cam tại Việt Nam; chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu...) trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm.
 
Các báo, đài, bản tin, Cổng giao tiếp điện tử thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam; biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam; động viên, khích lệ các nạn nhân và thân nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống; đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến nạn nhân chất độc da cam để lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia Giải báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I (2020-2021) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t