Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô (11:01 12/04/2021)


HNP - Ngày 9/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, nội dung triển khai xây dựng Nghị quyết, gồm: Đánh giá, làm rõ vai trò của công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, sự phát triển và ổn định xã hội, đối với quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế và sự phát triển bền vững. Đánh giá những yếu tố tác động đến sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô như: Môi trường chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường khoa học kỹ thuật và công nghệ, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hiện hành...
 
Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội trên các tiêu chí cụ thể sau: Tốc độ tăng trưởng; sự phát triển của yếu tố nguồn lực; cơ cấu ngành công nghiệp văn hóa; cơ sở hạ tầng; những đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa cho sự phát triển của Thủ đô, chú trọng xây dựng báo cáo đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng thế mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Điện ảnh, thủ công mỹ nghệ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang...
 
Đánh giá những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời dự báo xu hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng các giải pháp chung cho phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội và những giải pháp cụ thể cho từng ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, thế mạnh, tiềm lực phát triển được lựa chọn để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả…
 
Về tiến độ thời gian thực hiện: Thành lập Ban soạn thảo nghị quyết và Tổ giúp việc hoàn thành trong tháng 4/2021. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp tài liệu, cập nhật số liệu mới nhất để xây dựng các báo cáo đánh giá thực trạng hoàn thành xong trước ngày 30/5/2021. Tổ chức hội thảo tọa đàm xin ý kiến các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa xong trước ngày 30/5/2021. Xây dựng dự thảo nghị quyết (lần 1); xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 1; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2021.
 
Tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và dự thảo nghị quyết lần 2; tiếp tục xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo quy định; thời hạn hoàn thành trước 15/7/2021.
 
Việc xây dựng nghị quyết nhằm đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội, từ đó nhận diện đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của từng ngành công nghiệp văn hóa và những hạn chế, khó khăn, thách thức cần phải đối mặt để định vị tầm nhìn chiến lược với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thực sự có tiềm lực, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần tốt đẹp cho xã hội và hiệu quả kinh tế góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t