Huyện Mỹ Đức thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng (21:28 05/04/2021)


HNP - Ngày 5/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 205-TB/TU về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức. 

Theo đó, về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mỹ Đức cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, chỉ đạo của trung ương và thành phố, cụ thể hóa bằng các kế hoạch của huyện để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tập trung thực hiện lại cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao đời sống nông dân.
 
Cùng với đó, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình.
 
Huyện Mỹ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch vùng huyện theo hướng phát triển đô thị ở những khu vực trung tâm thị trấn, thị tứ, khu ở mới... gắn với quy hoạch nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; phát triển cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân; quy hoạch các khu đất đấu thầu, đấu giá để tạo nguồn lực cho phát triển của huyện.
 
Đẩy mạnh phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trục đường kết nối với các trục giao thông của thành phố như trục đường phía nam thành phố (Cienco5), với Trung tâm Hội nghị quốc gia; đường giao thông kết nối với các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam. Xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch trên địa bàn huyện.
 
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí của 5 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, chậm nhất hoàn thành trình UBND thành phố công nhận trong tháng 9/2021. Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2022, huyện Mỹ Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng tại Chương trình số 04-CTr/TU. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện phát huy tối đa lợi thế sản phẩm của địa phương.
 
Quan tâm giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là vấn đề nước sạch; môi trường, an ninh trật tự; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh. Chú trọng giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các di sản, truyền thống văn hóa trên địa bàn. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở, đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới.
 
Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thành phố xây dựng mô hình xử lý môi trường nông thôn (nước thải, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt tại nguồn), nhất là mô hình tái sử dụng chất thải hữu cơ, chất thải nông nghiệp, làng nghề phục vụ nền kinh tế tuần hoàn.
 
Giao Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố phối hợp, hướng dẫn huyện Mỹ Đức rà soát toàn bộ các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới để sớm về đích theo quy định.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t