Huyện Thanh Oai nỗ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển các khu đô thị xanh, sinh thái văn minh (21:26 05/04/2021)


HNP - Ngày 29/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 200-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Oai. 

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển các khu đô thị xanh, sinh thái văn minh; xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; phấn đấu hoàn thiện đạt các tiêu chí lên quận sau năm 2028, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.
 
Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn đọng, trước hết là đất dịch vụ, những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, trong đó, cần phân loại, có giải pháp cho từng trường hợp và sử dụng tổng thể các giải pháp, từ hành chính, thuyết phục, vận động... Bên cạnh đó, rà soát lại quỹ đất xen kẹt, trên cơ sở đó, chỉnh trang bộ mặt đô thị, nông thôn, quan tâm trồng thêm nhiều cây xanh.
 
Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, xây dựng và triển khai thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 6 nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy (khóa XXIII), gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy, huyện ủy chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung 8 chương trình công tác của Huyện ủy (khóa XXIII), cập nhật vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 
Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng là then chốt; nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân huyện; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, thúc đẩy, lan tỏa ý chí, khát vọng đổi mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đột phá xây dựng huyện phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh.
 
Kiểm tra, giám sát, tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có sai phạm và có vấn đề phức tạp nảy sinh có tính bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên là đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp, để kịp thời kiểm tra làm rõ khi có dấu hiệu vi phạm. Làm tốt công tác tiếp công dân, đảng viên, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; chủ động phân loại, xử lý đơn thư, kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, khiếu nại về kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền, đúng quy định.
 
Tăng cường tiếp dân, đối thoại; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; động viên đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tập trung giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, không để phát sinh phức tạp.
 
Lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn bảo đảm diễn ra thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng, rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, hình thành các trung tâm thương mại; khai thác tiềm năng kinh tế của huyện trên nhiều mặt, phát triển làng nghề gắn với du lịch; tăng cường kết nối, phát triển các tour du lịch tâm linh, sinh thái, làng nghề... trở thành điểm đến thu hút với du khách trong và ngoài nước.
 
Nâng cao hiệu phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông thôn, phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng công tác quy hoạch bền vững để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào nông nghiệp; có đề án bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị các làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn gắn với du lịch làng nghề, du lịch sinh thái để thông qua đó phát triển du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động. Xây dựng mỗi xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn (OCOP) trở lên, xác định các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh và xuất khẩu của Huyện để có chủ trương ưu tiên nguồn lực đầu tư, khuyến khích phát triển.
 
Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chủ động tăng cường phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực phát triển. Mở rộng phát triển các cụm công nghiệp, các đô thị xanh, đô thị sinh thái; tập trung đưa sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu dân cư. Quan tâm hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết nợ đọng thuế.
 
Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch, làm tốt công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Phát triển đô thị xanh, văn minh cùng với lộ trình xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí huyện Thanh Oai trở thành quận sau năm 2028. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống nước sạch; phấn đấu năm 2021 đạt 100% số hộ trên địa bàn được sử dụng nước sạch. Khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Hướng dẫn các xã có làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định.
 
Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích văn hóa, cách mạng tiêu biểu của Huyện gắn với du lịch cộng đồng. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm phát triển các cơ sở y tế mới đế đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là, chủ quan, không để dịch lây lan trên địa bàn huyện. 
 
Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tín dụng đen...; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t