Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, lý luận có uy tín, chất lượng (21:20 05/04/2021)


HNP - Ngày 29/3, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 199-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thời gian tới quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đổi mới tư duy, nhận thức về vị thế, vai trò của Trường Chính trị Thủ đô, được vinh dự mang tên đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường ĐTCB Lê Hồng Phong cần nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm được làm việc, cống hiến tại ngôi trường có vị trí đặc biệt, là cái nôi đào tạo cán bộ lớn nhất của Đảng bộ thành phố, góp phần truyền đạt, bảo vệ, triển khai có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, chính quyền thành phố trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phải tập trung xây dựng văn hóa, thương hiệu nhà trường, coi đây là động lực để cán bộ, giảng viên gắn bó, cống hiến xây dựng nhà trường.
 
Khẩn trương rà soát, xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Đảng, Ban Giám hiệu, các khoa, phòng theo vị trí việc làm; xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của nhà trường để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời, có cơ chế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần quán triệt, nêu cao tính Đảng, bảo đảm tính khoa học, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, giữ gìn, phát huy phẩm chất của người cán bộ Trường Chính trị.
 
Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, cộng tác viên, giáo sư, giảng viên thỉnh giảng thực sự uy tín, chất lượng, có trình độ, kinh nghiệm để nâng cao uy tín của nhà trường. Tập trung nguồn lực rà soát lại các ngành học, môn học, các hình thức đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và đa dạng hóa hình thức đào tạo; trước hết, phải chuẩn bị ngay chương trình đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp của thành phố và xây dựng các bài giảng bài bản, chuyên sâu, có tính thực tiễn cao.
 
Tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới, tăng cường tương tác, đối thoại giữa giảng viên và học viên; chọn lựa địa điểm đi nghiên cứu thực tế điển hình, phù hợp; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy, quản lý; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, quản lý, nhất là trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, diễn biến mới của an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu toàn cầu, đại dịch Covid-19...
 
Khẩn trương cập nhật những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào chương trình giảng dạy. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng và cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (dự kiến ban hành trong quý II/2021).
 
Tận dụng hiệu quả lợi thế Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao dịch quốc tế; có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực khoa học chính trị, khoa học quản lý; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; quyết tâm xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận có uy tín, chất lượng của Thủ đô, đất nước.
 
Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế, bên cạnh Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn, có thể hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế khác, nhằm tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, kinh nghiệm của thế giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trong nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý tiên tiến.
 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách của thành phố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng là giải pháp nhằm rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Các chương trình nghiên cứu khoa học phải gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của Thành phố, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để triển khai nhiệm vụ, sau khi nghiệm thu đề tài, được cụ thể hóa trong thực tiễn bằng sản phẩm cụ thể (đề án, chương trình, kế hoạch…, tích cực phối hợp với các viện nghiên cứu, các địa phương để thực hiện các đề tài nghiên cứu theo phương thức đặt hàng. Cán bộ, giảng viên nhà trường tăng cường viết bài trên báo Đảng, các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường và của thành phố.
 
Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVII).
 
Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, tổ bộ môn; củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ chi bộ các khoa, phòng đến toàn thể Đảng bộ nhà trường; xây dựng tập thể gắn bó, thống nhất, môi trường đào tạo thực sự văn hóa, văn minh. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t