Hà Nội: Tốc độ tăng bình quân về khách du lịch giai đoạn 2016-2019 đạt 10,1%/năm (18:30 04/04/2021)


HNP - Đó là kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. Đây là tiền đề để thành phố đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu, đến năm 2025, đón và phục vụ từ 35 đến 39 triệu lượt khách du lịch…

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, giai đoạn 2016-2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng khá nhanh và ổn định, năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân đạt 10,1%/năm. Tốc độ tăng bình quân về khách du lịch đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8-10%/năm.
 
Về tổng số lượng khách du lịch, tính đến năm 2019, đã đạt tỷ lệ 96,49% so với chỉ tiêu đề ra vào năm 2020. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm sâu, năm 2020, Hà Nội đón 8,65 triệu lượt khách, đưa tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn sụt giảm 6%.
 
Năm 2016, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 4,02 triệu lượt, năm 2017 đạt 4,94 triệu lượt, năm 2018 đạt hơn 6 triệu lượt, năm 2019 đạt hơn 7 triệu lượt. Trong giai đoạn 2016-2019, mức tăng trưởng bình quân khách du lịch quốc tế đạt 21,2%/năm, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đến năm 2020 đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU. Thị phần khách quốc tế đến Hà Nội ngày càng lớn, chiếm 39% so với cả nước. Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1,11 triệu lượt khách, giảm 84,2% so với năm 2019, dẫn đến mức tăng trưởng bình quân khách du lịch quốc tế trong cả giai đoạn chỉ đạt 0,09%.
 
Giai đoạn 2016-2019, khách du lịch nội địa đến Hà Nội tăng trưởng bình quân đạt 7,5%/năm, chiếm 26,4% trên tổng lượng khách du lịch nội địa đi lại giữa các địa phương trên toàn quốc. Năm 2016 khách du lịch nội địa đến Hà Nội đạt 17,81 triệu lượt khách; năm 2017 đạt 18,88 triệu lượt khách, năm 2018 đạt 20,30 triệu lượt khách; năm 2019 đạt 21,92 triệu lượt khách. Năm 2020, khách du lịch nội địa đến Hà Nội đạt 8,65 triệu lượt khách, giảm 65,6% so với năm trước, đưa mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016- 2020 xuống thấp tới  âm 7,2%.
 
Năm 2016, tổng thu từ khách du lịch đạt 61.778 tỷ đồng, năm 2017 đạt 70.958 tỷ đồng, năm 2018 tổng thu từ khách du lịch đạt 77.480 tỷ đồng, năm 2019 tổng thu từ khách du lịch đạt 103.812 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,5% so với chỉ tiêu đề ra vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch bình quân đạt 17,6%/năm, hoàn thành chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15- 17%/năm Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, đến năm 2020, sự sụt giảm mạnh về lượng khách du lịch đến Hà Nội đã dẫn đến tổng thu từ khách du lịch đạt 28.021 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2019, đưa tốc độ tăng trưởng trung bình về tổng thu của cả giai đoạn 2016-2020 giảm xuống còn âm 0,52%.
 
Công suất sử dụng phòng trung bình toàn khối khách sạn tăng dần qua các năm. Năm 2016, đạt 59,02%; năm 2017, đạt 62,28%; năm 2018, đạt 64,86%; năm 2019, đạt 67,9%, hoàn thành chỉ tiêu công suất sử dụng phòng trung bình 60-65% Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lượng khách du lịch đến Hà Nội, theo đó công suất sử dụng phòng trung bình toàn khối khách sạn năm 2020 đạt 29,9% (giảm 38% so với năm 2019).
 
Về mục tiêu đến năm 2025, thành phố phấn đấu, phát triển du lịch theo định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác; là ngành dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao; chủ động nắm bắt xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch.
 
Về mục tiêu cụ thể, năm 2021, thành phố phấn đấu lượng khách nội địa đạt từ mức 50-70% trở lên so với năm 2019, tương ứng đạt từ 10,96 đến 15,34 triệu lượt khách; khách quốc tế đạt từ 2,2 đến 3,7 triệu lượt khách. Tổng lượng khách du lịch sẽ đạt từ 13,16 đến 19,04 triệu lượt khách. Phấn đấu đến năm 2025, Thủ đô Hà Nội đón và phục vụ từ 35 đến 39 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 8 đến 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 151 nghìn tỷ đồng.
 
Để hoàn thành các mục tiêu trên, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy về phát triển du lịch; thực hiện cơ cấu lại ngành Du lịch Thủ đô; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao trong cấc lĩnh vực lữ hành, vận chuyển, ẩm thực..., nâng cao chất lượng điểm đến du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch…

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t