Thành lập 2 đoàn kiểm tra đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (22:12 31/03/2021)


HNP - Ngày 31/3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 09-KH/BTGTU về kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố.

Theo đó, kiểm tra việc cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gồm các nội dung: Việc cụ thể hóa quyết định; việc xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; việc xây dựng phiếu chấm điểm, điểm cộng, điểm trừ; việc lưu trữ hồ sơ, biên bản bình xét, đánh giá hằng tháng.
 
Về việc sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng: Trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm; trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện quyết định.
 
Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra tại các đơn vị. Thành phần mỗi đoàn có lãnh đạo của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ; cán bộ, chuyên viên một số phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố.
 
Thời gian kiểm tra trong tháng 4/2021. Thời gian kiểm tra cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị do đồng chí trưởng mỗi đoàn kiểm tra quyết định; đồng chí thư ký đoàn có trách nhiệm thông tin và thống nhất với địa phương, cơ quan, đơn vị được kiểm tra và thành viên của đoàn kiểm tra.
 
Các địa phương, cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; các thành viên của đoàn kiểm tra bố trí công việc để tham gia kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra, đồng chí thư ký đoàn tổng hợp báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn ký văn bản gửi về Ban Tổ chức Thành ủy để tổng hợp chung và báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung liên quan đến công tác đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Thông qua công tác kiểm tra nhằm nắm tình hình việc triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác đánh giá cán bộ, cũng như những cách làm hay, sáng tạo để tiếp thu, sửa đổi, hoàn thiện quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t