Hà Nội thành lập 3 đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở (22:09 31/03/2021)


HNP - Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy ban hành Kế hoạch số 12-KH/BCĐTP về kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDC tại các địa phương, đơn vị từ tháng 01/2020 đến thời điểm kiểm tra; báo cáo các địa phương, đơn vị gửi về đoàn kiểm tra qua thư ký đoàn trước 5 ngày làm việc.
 
Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tại 6 sở, 6 quận, huyện và 24 xã, thị trấn thuộc 6 huyện. Việc tiến hành kiểm tra được chia làm 2 đợt: Đợt 1, từ tháng 7 đến tháng 8/2021 (kiểm tra tại các sở, quận, huyện); đợt 2, từ tháng 10 đến tháng 11/2021 (kiểm tra tại các xã).
 
Thông qua kiểm tra đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót của địa phương, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, làm cơ sở xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.
 
Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của các địa phương, đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo ngắn gọn, đúng trọng tâm, có số liệu cụ thể, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức. Việc tiến hành kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chất lượng, hiệu quả. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố để theo dõi chỉ đạo.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t