Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba (22:20 31/03/2021)


HNP - Ngày 30/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 291-CV/BTGTU về hướng dẫn Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021; để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ Ba, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:

Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba; qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, ’đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuyên truyền về Giải báo chí trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý. Tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải.
 
Hội Nhà báo thành phố chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho các hội viên về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỹ năng xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí của Trung ương. Động viên, khuyến khích hội viên hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ bB, năm 2020-2021; tích cực đi thâm nhập thực tế, nâng cao chất lượng sáng tạo các tác phẩm báo chí về đề tài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Các cơ quan báo chí Hà Nội tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ Ba, năm 2020-2021; đăng phát Thể lệ Giải để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc tham gia, hưởng ứng. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài này để tham dự Giải.
 
Trong tuyên truyền, cần tập trung vào các nội dung: Công tác tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; phản ánh những thành tựu, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
 
Lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, phù hợp với các tiêu chí, quy định của Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ Ba, năm 2020-2021 để tham dự. Báo cáo số lượng, danh sách tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải về Ban Tuyên giáo Thành ủy  trước ngày 25/6/2021.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t