Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16:42 08/03/2021)


HNP - Ngày 07/3, Thành ủy Hà Nội có Công văn số 84-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Theo đó, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; giải quyết các vấn đề có liên quan đến các đồng chí là cán bộ, đảng viên ứng cử, tự ứng cử theo phân cấp quản lý. Giải quyết đúng quy định đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân.
 
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ đối với Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
 
Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo phải bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Chủ động các phương án đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tiến hành bầu cử. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử.
 
Các cấp ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và về vị trí, vai trò của các cơ quan dân cử; trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để cử tri lựa chọn. Đồng thời đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả.
 
Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự giới thiệu ứng cử theo đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Ban Chỉ đạo bầu cử các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức hiệp thương và việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử bảo đảm đúng quy trình, quy định.
 
Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các đoàn công tác của Thành ủy (theo Quyết định số 806-QĐ/TU ngày 4/2/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy) thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t