Thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức 2 Giải báo chí của thành phố Hà Nội năm 2021 (10:07 05/03/2021)


HNP - Ngày 03/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 145-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV, năm 2021 và Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV, năm 2021.

Trước đó, Thường trực Thành ủy họp ngày 22/02/2021, cho ý kiến về Tờ trình số 58-TTr/BTGTU ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV, năm 2021 và Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV, năm 2021. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. 
 
Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày tờ trình và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy có ý kiến: Cơ bản thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội năm 2021. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV, năm 2021, trong đó yêu cầu, định hướng cho các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền nội hàm “Gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV, năm 2021, trong đó định hướng, yêu cầu tuyên truyền đậm nét, sinh động hơn nội hàm “Thành phố sáng tạo” của Hà Nội, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh; trình Thường trực Thành ủy ký ban hành.
 
Từ năm 2021, việc tổ chức lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (tháng 10 hằng năm). Đối với Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV, năm 2021 sẽ tổ chức lễ trao Giải vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và định kỳ hằng năm, sau đó thực hiện trao Giải vào dịp này (tháng 3 hằng năm).

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t