Cụ thể hóa Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 thành phố (21:22 22/02/2021)


HNP - Ngày 19/02, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 812-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Quy chế gồm 4 chương và 15 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 thành phố).
Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Ban có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trong việc đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn. Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, các đoàn thể Nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể Nhân dân. Củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
 
Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Sáu tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc tổ chức các cuộc họp chuyên đề bàn về xây dựng Đảng và đoàn thể Nhân dân; tổ chức gặp mặt đại diện các chủ doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc giúp chủ doanh nghiệp tháo gỡ, đồng thời, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t