Lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tổng kết 10 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (20:55 09/02/2021)


HNP - Ngày 08/02, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Theo đó, nội dung tổng kết gồm: Công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW. Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác an toàn thực phẩm. Đánh giá những kết quả đạt được theo các nội dung của 3 nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận 11-KL/TW trong thời gian tới. Đồng thời, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW.
 
Hình thức tổ chức tổng kết từ thành phố tới quận, huyện, thị ủy và đảng ủy khối, trực thuộc tùy thuộc vào điều kiện thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19, các địa phương, đơn vị chủ động quyết định hình thức tổ chức hội nghị: Tổ chức riêng một hội nghị hay có thể tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác có nội dung liên quan hoặc không tổ chức hội nghị tổng kết.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t