Huyện Phúc Thọ cần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển (17:07 27/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 123-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, tại buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ huyện Phúc Thọ cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.
 
Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ cần quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo cho được những chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy và hành động trong thực thi công vụ; quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực thi công vụ. Chủ động thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy, trong đó, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo trên địa bàn; rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tồn đọng, kéo dài; hạn chế các đoàn khiếu nại đông người. Tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, tôn giáo, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm.
 
Huyện Phúc Thọ cần bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tái cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cạnh tranh của các sản phẩm.
 
Đẩy mạnh, tạo bước đột phá và xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng để tạo ra tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các ngành phát triển, tạo việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, chú trọng nhân rộng các khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung, có quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm từ khâu sản xuất đến xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục chú trọng phát triển thương hiệu nông sản, sản phẩm làng nghề chủ lực của huyện; đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá để tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện; nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của huyện kết hợp lễ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm tại các làng nghề; tổ chức quảng bá sản phẩm làng nghề tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
 
Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và kêu gọi các doanh nghiệp lấp đầy các cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, góp phần từng bước đưa các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra xa khu dân cư, tạo môi trường sản xuất tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại, quy mô sản xuất lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.
 
Huy động tối đa các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển một số công trình hạ tầng thương mại, dịch vụ có quy mô lớn theo quy hoạch, như: Trung tâm thương mại, siêu thị... nhằm tăng cường khả năng thu mua, dự trữ hàng hóa, đồng thời, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của huyện.
 
Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch theo chuỗi: Du lịch làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. Qua đó, khai thác, phát huy tối đa giá trị văn hoá, điều kiện tự nhiên của huyện như: Các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống và môi trường sinh thái; góp phần làm thay đổi đời sống xã hội ở các vùng nông thôn, nhất là các vùng có làng nghề.
 
Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán hàng năm. Từng bước chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách theo hướng bền vững. Tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Huyện Phúc Thọ cần xây dựng các đề án, chiến lược cụ thể, lâu dài cho từng ngành hàng, xác định các sản phẩm chủ lực của huyện; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, nhất các hệ thống giao thông kết nối liên huyện và liên khu vực, tăng khả năng tiếp cận, giao thương hàng hóa, làm tiền đề để phát triển theo định hướng đã đề ra.
 
UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan cần nghiên cứu, quan tâm, sớm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Phúc Thọ thuộc thẩm quyền của thành phố như: Trục đường phát triển kinh tế Bắc Nam, đường Tây Thăng Long, Tỉnh lộ 416, đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 417, cầu Vân Phúc...; chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp.
 
Huyện Phúc Thọ cần tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp; tích cực kêu gọi các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chủ động rà soát, hoàn thiện các quy hoạch còn thiếu (quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, quy hoạch trung tâm hành chính huyện và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan...); tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn đồng bộ, hiện đại. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công trình xây dựng, nhất là khu vực ven các sông trên địa bàn huyện.
 
Bên cạnh đó, chú trọng huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xã theo tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Ba sạch” với yêu cầu và chất lượng cao hơn. Phát triển các phong trào “Đẹp nhà, sạch ngõ, xanh làng”, “Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên”; thực hiện cải tạo hồ, ao, trồng hoa, cây xanh...
 
Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp; thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các di sản, truyền thống văn hóa trên địa bàn, 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Huyện cũng cần chú trọng đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Song song thực hiện các nội dung trên, huyện Phúc Thọ cần chú trọng phối hợp với các địa phương giáp ranh trong việc giữ gìn an ninh, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là xử lý triệt để tình trạng “cát tặc” trên địa bàn; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có phương án xử lý từ xa, ứng phó kịp thời với các tình huống, không để phát sinh thành điểm nóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t