Nỗ lực cao nhất để sớm hoàn thiện dự thảo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (16:57 27/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 122-TB/TU, kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình, diễn ra ngày 20/01/2021.

Theo đó, thống nhất nội dung dự thảo quyết định ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, quyết định thành lập tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Giao Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) phối hợp với Văn phòng Thành ủy rà soát kỹ nội dung các văn bản; trình ký ban hành theo đúng quy định.
 
Liên quan đến dự thảo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, theo đánh giá, được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, nội dung cơ bản đầy đủ; đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) giai đoạn 2016-2020. Dự thảo cũng đã đề ra được một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025. Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
 
Để bảo đảm chất lượng nội dung và tiến độ ban hành Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, Sở NN&PTNT tập trung một số nhiệm vụ: Tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản theo ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU tại cuộc họp; trong đó, cần lưu ý về kết cấu chương trình phải đồng bộ với các chương trình công tác lớn khác của Thành ủy. 
 
Về nội dung, cần tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các giai đoạn trước; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rà soát kỹ các chỉ tiêu tại dự thảo chương trình, bảo đảm phù hợp với các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và đồng bộ với các chỉ tiêu tại các chương trình công tác lớn khác của Thành ủy. Các nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát nội hàm theo tên của chương trình, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và các quy định của Trung ương. Hoàn thiện dự thảo tờ trình và Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, ban hành trong quý I/2021.
 
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề, đề tài, đề án, kế hoạch cụ thể hóa chương trình; chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất dự kiến nguồn lực thực hiện Chương trình 04-CTr/TU giai đoạn 2021-2025…
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo và hoàn thành các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t