Huyện Phú Xuyên phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển (18:59 19/01/2021)


HNP - Ngày 18/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 113/TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII thành phố, Đảng bộ huyện Phú Xuyên phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; sắp xếp thứ tự ưu tiên, quyết liệt thực hiện hoàn thành cụ thể từng nhiệm vụ cho từng năm và cả nhiệm kỳ; xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị rõ trách nhiệm và tiến độ.
 
Với quan điểm phát triển đồng đều, Ban Cán sự đảng, UBND thành phố và các sở, ngành thành phố quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, có các cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Phú Xuyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào phát triển chung của thành phố…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo cho được những chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy và hành động thực thi công vụ; chú trọng đoàn kết nội bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, chủ động, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy (tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện; đồng thời, rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tồn đọng, kéo dài; hạn chế các đoàn khiếu nại đông người); tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh CCHC. Tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, tôn giáo, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm.
 
Huyện Phú Xuyên tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; trong đó, cần tập trung một số lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, xác định phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là nền tảng để đẩy mạnh, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các ngành của huyện phát triển, tạo việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào, đặc biệt là giao thông, lưới điện và nước sạch, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; tạo động lực phát triển cho Phú Xuyên và các huyện phía Nam thành phố. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện theo quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đã được thành phố phê duyệt (phấn đấu hoàn thành 3/4 cụm trong năm 2021), góp phần mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 
Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống gắn với việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của thành phố khi tham gia “Mạng lưới các thành phố sáng tạo” của UNESCO và gắn với phát triển du lịch làng nghề nhằm khai thác giá trị văn hoá của nghề, làng nghề và góp phần làm thay đổi đời sống xã hội ở các vùng có làng nghề; đồng thời, quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
 
Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có sức cạnh tranh. Xây dựng đề án phát triển thương hiệu, đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm làng nghề, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường; tiếp tục triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện. Nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của huyện kết hợp lễ hội sản phẩm OCOP; xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm tại các làng nghề, đồng thời, tổ chức quảng bá sản phẩm làng nghề tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Huy động tối đa các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển một số công trình hạ tầng thương mại, dịch vụ có quy mô lớn theo quy hoạch, như: Chợ đầu mối nông sản, Khu logistics tại cảng Vạn Điểm... thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ.
 
Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán hàng năm. Từng bước chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách theo hướng bền vững. Tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (S1, S2, S3), quy hoạch chi tiết 2 bên các tuyến đường trọng điểm (đường Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Cienco 5, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đường tỉnh lộ 428, 429...); đồng thời, sớm nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng vùng huyện, trong đó, cần lưu ý tích hợp các khu vực ngoài đê sông Hồng và trong lúc chưa có quy hoạch thì nghiên cứu xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền cho phép khai thác tạm thời đất bãi tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực đất đai... Phấn đấu đến năm 2025, từng bước hình thành đô thị vệ tinh phía Nam của thành phố.
 
Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng khung tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, cần tập trung nguồn lực, sớm đầu tư cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A; xây dựng hệ thống đường gom và cầu vượt qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 để các trục đường thực sự là trục phát triển của huyện Phú Xuyên. Rà soát, nghiên cứu và phân kỳ đầu tư hợp lý để sớm tổ chức triển khai các tuyến đường có tính liên kết vùng Ngọc Hồi - Phú Xuyên, Đỗ Xá - Quan Sơn; nâng cấp, cải tạo các cầu yếu, đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện; kênh dẫn nước tưới từ sông Hồng sang các xã miền Tây; kiên cố hóa các tuyến kênh, mặt đê kết hợp các tuyến giao thông liên xã, nhất là mặt đê sông Hồng tuyến từ Phú Minh đi Quang Lãng qua địa bàn huyện... Tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trạm biến áp 110kV; tiến độ xây dựng đường trục phía Nam do Tổng Công ty Công trình xây dựng giao thông 5 (Cienco 5) đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nâng tỷ lệ cấp nước sạch trên địa bàn huyện đạt 100%; đồng thời, có các giải pháp phù hợp khuyến khích người dân sử dụng nước sạch.
 
Huyện Phú Xuyên nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, vì vậy, cần tập trung chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên (nhất là tài nguyên đất, cát), bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công trình xây dựng. Quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải rắn Châu Can theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, góp phần giảm tải cho các khu liên hiệp xử lý chất thải ở phía Bắc của thành phố.
 
Huyện Phú Xuyên cần chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp; gắn với bảo tồn các làng nghề, di tích, di sản trên địa bàn, đặc biệt là làng nghề khảm trai tại xã Chuyên Mỹ có ông tổ nghề Trương Công Thành; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.
 
Cùng với đó, huyện Phú Xuyên tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở. Chú trọng phối hợp với các địa phương giáp ranh trong việc giữ gìn an ninh, phòng, chống tội phạm, thường xuyên nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có phương án xử lý từ xa, ứng phó kịp thời với các tình huống, không để phát sinh thành điểm nóng, để cùng với thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t