Tạo sự chuyển biến căn bản trong phát triển giao thông, vận tải, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân (15:32 14/01/2021)


HNP - Ngày 11/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 106-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải và ngành Giao thông Vận tải.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, về công tác xây dựng Đảng, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
Trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, nâng cao trách nhiệm và kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố và nếp sống văn hóa tại công sở, nơi công cộng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, phấn đấu ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
Sở Giao thông Vận tải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 và Nghị Quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 để tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt sớm triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở và ngành Giao thông Vận tải để bảo đảm phục vụ tốt nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón xuân Tân Sửu 2021.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông Vận tải để kịp thời tham mưu cho UBND thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn của thành phố; tránh chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ với các đơn vị khác.
 
Qua kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố về lĩnh vực giao thông, thực hiện rà soát, nghiên cứu lựa chọn việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết hoặc xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề tích hợp các nghị quyết cũ, đồng thời bổ sung những vấn đề mới phát sinh thực tiễn của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, tăng cường năng lực kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố, đưa ngành Vận tải trở thành một trong những ngành kinh tế đóng góp quan trọng vào kinh tế của Thủ đô, đáp ứng nguyện vọng, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển ngành kinh tế vận tải Thủ đô gắn với ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp với các ngành liên quan phát triển mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Triển khai phương án thu phí tự động tại các điểm trông giữ phương tiện giao thông công cộng.
 
Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh (hoặc bổ sung), trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh (hoặc bổ sung) quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (bao gồm cả kết cấu giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không...). Trên nguyên tắc phát triển đồng đều, giao thông vận tải phải mở đường và đi trước một bước, chú trọng phát triển các huyện ở khu vực phía Nam và phía Tây Nam của thành phố, các tỉnh giáp ranh có tính liên kết vùng, các tuyến đường vành đai, xuyên tâm để tăng cường tính kết nối và giảm thiểu ùn tắc, nâng cao năng lực giao thông của thành phố. Trên cơ sở đó sắp xếp danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng có tính cấp thiết, quan trọng; cần xúc tiến và chuẩn bị tốt nhất công tác chuẩn bị đầu tư.
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 2 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 3 nghị quyết của HĐND thành phố về lĩnh vực giao thông, lựa chọn một số việc thực hiện ngay để tạo sự chuyển biến căn bản mà nhân dân cảm nhận được sự nỗ lực của ngành giao thông trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
 
Tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa, kiểm soát tải trọng, quản lý các phương tiện xe điện, xe taxi, xe máy, xe ba bánh. Xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù”, “bến cóc“, sử dụng xe khách hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón khách, bốc dỡ hàng hóa, xe quá khổ, quá tải...gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông. Tăng cường giao thông công cộng kết hợp với đa dạng hóa các loại hình vận tải, bảo đảm linh động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không gây ô nhiễm môi trường (xe buýt vừa chạy điện, xe đạp công cộng...), có lộ trình hạn chế các phương tiện cá nhân tham gia giao thông, có phương án điều chỉnh các phương tiện tham gia giao thông đối với làn đường của tuyến BRT nhằm giảm ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương siết chặt hơn nữa về văn hóa giao thông, ý thức tham gia giao thông của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
 
Xây dựng các phương án tiếp nhận, quản lý điều hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và triển khai việc diễn tập, xử lý các tình huống khi kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang dự kiến đưa vào khai thác, vận hành trong đầu năm 2021, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia giao thông.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t