Nỗ lực để xây dựng huyện Đông Anh sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh (16:52 08/01/2021)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 96-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Huyện ủy Đông Anh báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, thời gian tới, huyện Đông Anh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Các cấp, các ngành của huyện cần bắt tay ngay vào công việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021 với tinh thần quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực.
 
Quan tâm công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo, những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng huyện Đông Anh sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh.
 
Tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình hành động được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, gắn với 15 đề án thành phần, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt yêu cầu; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.
 
Huyện Đông Anh là đầu mối giao thông quan trọng với các tuyến đường giao thông huyết mạch, có tính kết nối vùng. Vì vậy, huyện Đông Anh cần tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có, đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó: Phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông để tái cơ cấu nền kinh tế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng kinh tế đạt mức 10,2 - 10,5%. Chú trọng khai thác các nguồn thu còn dư địa, phấn đấu thu ngân sách hằng năm vượt dự toán thành phố giao. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng khung theo quy hoạch để tăng tính kết nối và giao thương. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kiểm soát lạm phát, triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu của một quận trong tương lai.
 
Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về du lịch, tập trung phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử; chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch truyền thống của địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển các loại hình du lịch (du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh); xây dựng phương án, kịch bản thu hút du lịch ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế.
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ và thành phố, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, khả năng tiếp cận nguồn vốn nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tăng tính kết nối trong thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước đối với sản phẩm các làng nghề truyền thống.
 
Chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh theo hướng chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng xây dựng thương hiệu, hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm (logistics) để gia tăng giá trị cho sản phẩm, đồng thời góp phần tăng thu nhập người nông dân.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, đô thị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án điều chỉnh Quy hoạch của huyện gắn với các quy hoạch có liên quan. Tập trung rà soát, sớm hoàn thành dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án phát triển hạ tầng đô thị. Chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ đất đai, gây lãng phí tài nguyên. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đặc biệt là khu vực hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị thu hồi đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án trên địa bàn.
 
Quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh. Chú trọng giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của Huyện. Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các di sản, truyền thống văn hóa trên địa bàn. Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đông Anh; trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề; quan tâm đầu tư xây dựng các trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng.
 
Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở. Chú trọng phối hợp với các địa phương trong việc giữ gìn an ninh, phòng chống tội phạm ở những khu vực giáp ranh, thường xuyên nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có phương án phù hợp, ứng phó kịp thời với các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Trong những năm tới, với tốc độ đô thị hóa cao và sức hút tự nhiên của đô thị mới, dự báo Đông Anh sẽ có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, thu hút đầu tư nhiều, cùng với đó sẽ phát sinh nhiều vấn đề về xã hội và an ninh trật tự; vì vậy, đòi hỏi huyện cần có dự báo và có tầm nhìn chiến lược để chủ động trong mọi tình huống. Trước mắt cần, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác dân vận, tôn giáo; chú trọng giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.
 
Bên cạnh đó, huyện cũng cần chú trọng quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t