Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (16:54 08/01/2021)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 39-BC/BTGTU về sơ kết công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2021.

Triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban ngành thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chương trình. Thông qua công tác truyền thường xuyên với những cách làm sáng tạo đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời huy động được nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chung sức xây dựng NTM như: Đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng…
 
Cùng với đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và đã đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cũng được nhân rộng; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện; diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố đã có những khởi sắc. Các lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội cũng đều có sự chuyển biến, nhiều địa phương đã hoàn thành việc xây dựng NTM. Đến nay, đã có 367/382 xã đạt các tiêu chí về xây dựng NTM (trong đó có 12 xã đang chờ quyết định công nhận); 23 xã đạt NTM nâng cao (trong đó có 10 xã đang chờ quyết định công nhận); 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM...
 
Từ những kết quả đạt được và các bài học rút ra trong công tác tuyên truyền, năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM. Hệ thống tuyên giáo các cấp cũng sẽ thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới hằng tháng, hằng quý, phù hợp với từng địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới…
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền xây dựng NTM. Đặc biệt là ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và vai trò của lực lượng người có uy tín để người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân để từ đó tự nguyện tham gia thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, tiến tới xây dựng mô hình nông thôn kiểu mẫu; cải tiến hình thức, cách thức truyền tải thông tin nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền...
 
Song song chỉ đạo các cơ quan thông tin phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, triển khai kém hiệu quả.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chú trọng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền, tài liệu tham khảo, tài liệu hỏi - đáp, đề cương bài giảng; tăng cường trao đổi, tọa đàm, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung chương trình xây dựng NTM cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở, nội dung hướng vào mục tiêu ý thức, đề cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp nhân tài, vật lực tham gia xây dựng NTM, nhất là phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM.
 
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận nhân dân; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện chương trình để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cũng được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM để nâng cao hiệu quả của công tác này sẽ được triển khai, qua đó góp phần giữ vững, phát huy các tiêu chí về xây dựng NTM cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn thành phố.
 
Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng sẽ tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t