Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác cải cách tư pháp (21:39 07/01/2021)


HNP - Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 07-TB/BCĐ về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy năm 2020.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005, Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và bám sát chủ đề công tác năm 2021 của Thành ủy đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc Hội, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội liên quan đến lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp; tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ đạo giải quyết những vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc”.
 
Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân Thủ đô; nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật về tố tụng; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do liên ngành Tư pháp thành phố ban hành để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định bảo đảm phù hợp với văn bản pháp luật mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.
 
Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung cao điểm công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, SEA GAMES 31. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
 
Tích cực góp ý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp theo định hướng cải cách tư pháp. Chủ động kiểm tra, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các quy trình, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp thành phố với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa Công an - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong việc tiến hành ghi âm, ghi hình trong hoạt động hỏi cung giai đoạn điều tra, truy tố. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm. Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố tăng cường công tác chuẩn bị và xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương Về phòng, chống tham nhũng theo dõi, phân công thành phố xét xử; Cục Thi hành án dân sự thành phố tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là thu hồi tải sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng.
 
Các cơ quan tư pháp phấn đấu, phát huy, tiếp tục tăng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm lên trên 90%; tỷ lệ khám phá tội phạm lên trên 75%, khám phá trọng án lên trên 90%; tiếp tục tăng và vượt chỉ tiêu được giao thi hành án dân sự; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2021; thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, triệt để, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp.
 
Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp thành phố triển khai thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; các quận, huyện thị ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cơ sở vật chất đối với việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t