Tập trung thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực xây dựng (15:14 06/01/2021)


HNP - Ngày 04/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 104-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Sở Xây dựng và ngành Xây dựng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Sở, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ gắn với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố và nếp sống văn hóa tại công sở, nơi công cộng để phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp, người dân.
 
Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm sự phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu năm 2021.
 
Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan chủ động xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền cơ chế thu hút nhà đầu tư để đẩy nhanh đầu tư xây dựng các nhà máy cung cấp nước sạch ở khu vực nông thôn, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của người dân; ban hành các mức xử phạt trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo đủ mạnh để tăng tính răn đe.
 
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Chương trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 ” của Thành ủy, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương, nội dung Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.
 
Phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để điều chỉnh, sửa đổi quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố để sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố sớm ban hành để làm cơ sở cho các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
 
Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp phù hợp khi triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thành phố giai đoạn tới; nghiên cứu, xây dựng bổ sung một số quy hoạch thuộc lĩnh vực chiếu sáng đô thị, không gian ngầm đô thị; chú trọng việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm đô thị.
 
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, trước mắt cần có chính sách hỗ trợ các khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đang thiếu nước sạch; đầu tư xây dựng đồng bộ các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch để bảo đảm không để xảy ra tình trạng úng ngập khu vực đô thị thành phố; đẩy mạnh đầu tư các phương tiện vận tải chuyên dùng trong xử lý rác nhằm thực hiện cơ giới hóa trong thu gom rác thải, không để tình trạng ứ đọng rác tại các điểm thu gom; có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong xả rác thải, nước thải tại khu đô thị, khu công nghiệp; tăng cường công tác quản lý khí thải môi trường; xây dựng giá cho các dịch vụ công.
 
Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh việc triển khai xây dựng chương trình phát triển đô thị và phát triển hạ tầng đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô và đồng bộ với chương trình phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư do Sở Xây dựng đang chủ trì thực hiện. Xác định việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai; đưa việc triển khai cải tạo chung cư cũ là một trong những nội dung chính của Chương trình công tác số 03 của Thành ủy nhằm thực hiện đồng bộ việc tái thiết và phát triển đô thị. Sớm có phương án khai thác, sử dụng diện tích sàn tầng 1 các tòa nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; phương án đối với Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cho thành phố. Tổ chức triển khai rà soát, thống kê, đánh giá các công trình thuộc sở hữu nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài sản công theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, điều tiết thị trường bất động sản, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường này và đảm bảo tối ưu nguồn thu ngân sách nhà nước từ thị trường bất động sản, đồng thời tránh tình trạng thao túng và đầu cơ; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường bất động sản.
 
Tăng cường công tác cấp phép xây dựng và kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch của các công trình xây dựng; xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cùng với củng cố các lực lượng thanh tra trật tự xây dựng; hướng dẫn việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của các quận, huyện đồng thời với xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các đội quản lý trật tự xây dựng thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố; xử phạt nghiêm các cán bộ thanh tra trật tự xây dựng có hành vi nhũng nhiễu hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.
 
Rà soát lại nhu cầu các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý để xây dựng danh mục theo thứ tự ưu tiên nhằm cân đối trong nguồn vốn đầu tư công của thành phố; lựa chọn một số dự án cấp thiết, cần ưu tiên tập trung xử lý: Công viên, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh, môi trường và chỉnh trang đô thị tại khu vực các cửa ô, để triển khai trong năm 2021. Kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có uy tín tham gia vào đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, môi trường.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t