Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (22:52 18/12/2020)


HNP - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 6/01/2021).

Theo hướng dẫn trên, trọng tâm công tác tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến và kết quả của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ. Vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, sự gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với nhân dân. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Quốc hội Việt Nam; kết quả trong đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Cùng với đó, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; tôn vinh những công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Trung ương, ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền. Ngoài ra, căn cứ tình hình cụ thể của các địa phương, đơn vị có thể tổ chức các hoạt động như: Thi tìm hiểu về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; gặp mặt, giao lưu với các đại biểu Quốc hội tiêu biểu; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao...
 
Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t