Khẩn trương xây dựng 10 chương trình công tác Thành ủy Hà Nội khóa XVII (18:30 18/12/2020)


HNP - Ngày 17/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 39-CV/TU về “Việc xây dựng dự thảo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII”.  

Theo đó, để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII theo kế hoạch, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khẩn trương tham mưu xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo (lần 1) các chương trình công tác của Thành ủy; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc các ban chỉ đạo.
 
Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 10 chương trình sớm tham mưu đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì họp Ban Chỉ đạo để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo chương trình công tác để chuẩn bị trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội theo quy định (dự kiến tiến độ thông qua các chương trình công tác của Thành ủy vào đầu quý I/2021).
 
Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xây dựng dự thảo các chương trình công tác của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng thời, lưu ý các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.
 
Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Thành ủy.
 
Các cơ quan Thường trực của 10 Ban Chỉ đạo gồm có: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (Chương trình 01); Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Chương trình 02); Sở Xây dựng Hà Nội (Chương trình 03); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Chương trình 04); Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Chương trình 05); Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Chương trình 06); Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Chương trình 07); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (Chương trình 08); Công an thành phố Hà Nội (Chương trình 09) và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (Chương trình 10).

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t