Phân công chủ trì xây dựng 7 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII (12:12 13/12/2020)


HNP - Ngày 8/12, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 780-CTr/BCS về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, song song thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội cũng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp thành phố, triển khai mạnh mẽ NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh. Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng phân công các sở chủ trì xây dựng 7 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”. Sở Xây dựng chủ trì Chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.
 
Sở NN&PTNT chủ trì Chương trình 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì Chương trình 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.
 
Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Chương trình 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì Chương trình 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối, tham mưu UBND thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, kèm theo phụ lục các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ đầu mối thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành.
 
Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 7 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII theo phân công như trên, hoàn thành trình Ban Cán sự đảng UBND thành phố trước ngày 30/01/2021.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t