Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (15:37 10/12/2020)


HNP - Ngày 4/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 11-CTr/TU về Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức 26 hội nghị định kỳ và một số hội nghị chuyên đề nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
 
Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức xong 2 hội nghị định kỳ. Dự kiến, trong tháng 1/2021, Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra nhằm thông qua các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; chỉ đạo việc sửa đổi, thay thế các quy định nhằm tăng cường phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã trong quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế - xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi...
 
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cũng nêu rõ, ngoài Hội nghị lần thứ Ba nêu trên, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề với quyết tâm thông qua và ban hành 10 chương trình công tác lớn ngay trong quý I/2021 để tổ chức thực hiện.    
 
 
 

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t