Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khoá XVII) (08:26 05/12/2020)


HNP - Ngày 3/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khoá XVII).

Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp ngày 28/11/2020 đã xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng. Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị 2 nhóm nội dung.
 
Thứ nhất, hội nghị nhất trí thông qua các văn bản do Ban Thường vụ Thành ủy trình, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thành ủy.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để hoàn thiện, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện theo quy định.
 
Hội nghị đồng ý về chủ trương đối với nội dung do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình, gồm: Phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố; Định hướng kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025), 3 năm (2021-2023); Tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; Định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ hai để hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo đúng quy định, đúng thẩm quyền; giao Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND thành phố có trách nhiệm thẩm tra chặt chẽ các nội dung cụ thể tại các báo cáo trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Thành ủy; trên cơ sở đó, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo quy định tại kỳ họp lần thứ XVIII, HĐND thành phố khóa XV.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật