Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng (12:19 20/11/2020)


HNP - Ngày 19/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thành phố tiến hành theo các giai đoạn. Cụ thể, trước thời điểm khai mạc Đại hội XIII của Đảng (từ tháng 11/2020 đến hết 20/01/2021, cao điểm từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/01/2021); Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng (từ cuối tháng 01/2021); Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng (từ sau tháng 01/2021).
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội XIII của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị như: Sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, thông tin trên hệ thống truyền thanh, bản tin nội bộ; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; treo cờ, khẩu hiệu, trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các tuyến phố chính...
 
Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, không để phát sinh xảy ra điểm nóng; theo dõi chặt chẽ và chủ động tham mưu biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch.
 
Các cơ quan báo chí thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết về chủ đề chào mừng Đại hội XIII của Đảng, các thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cập nhật thông tin, diễn biến về Đại hội, phản ánh kết quả các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng Đại hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về Đại hội.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t