Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ, bài bản, đúng quy định (12:15 20/11/2020)


HNP - Ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 11-BC/TU về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo đánh giá, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố Hà Nội được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, đồng bộ, bài bản, theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã được tổ chức thành công, đạt kết quả toàn diện, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, theo đúng tiến độ, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.
 
Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng các Đảng bộ, là ngày hội lớn của toàn dân, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 
Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến; phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của chi bộ, đảng bộ. Chất lượng cơ bản đảm bảo yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình đảng bộ. Công tác điều hành đại hội của Đoàn chủ tịch khoa học, rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng của đại hội theo đúng nội dung, chương trình đã thông qua tại đại hội. Các bài tham luận, các ý kiến phát biểu thảo luận được chuẩn bị kỹ, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị, có tính chiến đấu cao, thu hút được sự quan tâm, lắng nghe của đại biểu; đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, tham gia vào văn kiện cấp trên và báo cáo chính trị của đại hội, có ý kiến tham gia được đoàn chủ tịch kịp thời tiếp thu, điều chỉnh bổ sung vào chỉ tiêu nghị quyết của đại hội.
 
Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, công khai, tập trung, đúng tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Công tác chuẩn bị đề án nhân sự, danh sách trích ngang nhân sự, phiếu bầu cử, tổ chức bầu cử, thực hiện kiểm phiếu bầu được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học, không để xảy ra sai sót, đảm bảo thời gian và góp phần vào thành công công tác bầu cử tại đại hội. Cấp ủy viên tái cử đều trúng cử theo đề án nhân sự, kết quả bầu cử đã phản ánh được ý thức, trách nhiệm của đại biểu dự đại hội.
 
Việc bầu cử tại đại hội thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Cơ bản bầu đủ số lượng cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tỷ lệ đại hội bầu trực tiếp bí thư đạt cao so với các nhiệm kỳ trước và mặt bằng chung cả nước, các đồng chí bí thư được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy được đảm bảo, đặc biệt tỷ lệ cán bộ nữ vượt yêu cầu đặt ra, có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy, trong đó, tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy đạt 25%; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cấp ủy khóa mới tiếp tục được nâng lên; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội.
 
Triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn trước, trong và sau đại hội; các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ đại hội chu đáo, trang trọng, tiết kiệm; hướng dẫn đại biểu và thông tin khách mời về trang phục dự đại hội lịch sự; bố trí cán bộ đón tiếp đại biểu khách mời chu đáo, thân mật, tạo không khí gần gũi, đoàn kết trong đại hội.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan có liên quan giúp Thành ủy khẩn trương tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, biên tập văn kiện để in, phát hành, tổ chức thực hiện. Tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng hợp góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo quy định. Văn phòng Thành ủy chủ trì cùng các ban Đảng Thành ủy lập hồ sơ lưu trữ toàn bộ hồ sơ Đại hội Đảng bộ thành phố. Các cấp ủy trực thuộc lập hồ sơ lưu trữ đại hội theo quy định.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII trong toàn Đảng bộ thành phố; khẩn trương xây dựng báo cáo kết quả Đại hội để làm tài liệu tuyên truyền phổ biến kết quả Đại hội tới đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.
 
Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội theo Đề án nhân sự được phê duyệt.
 
Văn Phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII. Đôn đốc triển khai xây dựng chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy.
 
Thành lập 10 ban chỉ đạo chương trình công tác của Thành ủy. Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội của thành phố để triển khai thực hiện. Các cấp ủy trực thuộc triển khai xây dựng chương trình Nghị quyết đại hội cùng cấp.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật