Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (12:18 20/11/2020)


HNP - Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, lớp cán bộ chủ chốt thành phố sẽ tiến thành tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tháng 12/2020. Tương tự, hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15/01/2021. Các hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức hoàn thành trước trong tháng 1/2021. Các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hoàn thành trong tháng 12/2020…
 
Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, của Đảng bộ cơ sở, trên cơ sở.
 
Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các phương tiện thông tin đại chúng thành phố có kế hoạch chủ động tuyên truyền cụ thể thông qua các chuyên trang, chuyên mục về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; chủ động phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc phê phán các việc làm sai trái, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
 
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, hoàn thành trước ngày 5/12/2020.
 
Các Ban Đảng Thành uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4/2021.
 
Trong kế hoạch này cũng nêu rõ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật