Cần đa dạng hình thức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (12:20 13/11/2020)


HNP - Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Theo nội dung hướng dẫn trên, công tác tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; sức mạnh quật khởi, tinh thần anh dũng, sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định chủ trương của Đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu với phương pháp đấu tranh vũ lực là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các tỉnh Nam Bộ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.
 
Tuyên truyền những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền về lễ kỷ niệm cấp tỉnh và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các cấp, các ngành, địa phương trong nước với các hoạt động như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức; công tác xây dựng phim tài liệu, xuất bản sách, triển lãm giới thiệu về diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sinh hoạt chi bộ và của các tổ chức chính trị - xã hội...
 
Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa gắn với tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động tri ân, gặp mặt, giao lưu với thân nhân cán bộ, chiến sĩ, người dân từng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ,...
 
Các báo, đài, bản tin thành phố tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa của thành phố Hà Nội và các địa phương, đơn vị trong nước, nhất là lễ kỷ niệm được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải nội dung chính Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức; giới thiệu phim tài liệu, sách, triển lãm về diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; biểu dương gương “Người tốt - việc tốt", các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền vận dụng những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền và trong công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta, các thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật