Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (12:18 13/11/2020)


HNP - Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020).

Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận thế giới, nhất là đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân và các đảng vô sản trên thế giới; những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Ph.Ăng-ghen. Những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam. Các tác phẩm kinh điển của Ph.Ăng-ghen; các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước...
 
Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội quý IV/2020, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...
 
Các báo, đài, bản tin thành phố tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân và các đảng vô sản trên thế giới; vận động, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội...
 
Đặc biệt là tuyên truyền thành công và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền và trong công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta, các thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật