Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (16:07 08/10/2020)


HNP - Ngày 5/10, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 745-BC/TU, về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Theo đánh giá, 9 tháng đầu năm 2020, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên mọi mặt đời sống toàn cầu và biến động về công tác cán bộ. Nổi bật, lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, thành phố đã huy động sự vào cuộc tích cực của các y sĩ, bác sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò từ cơ sở của các thôn, tổ dân phố. Công tác phòng, chống dịch bước đầu đã đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân chung của cả nước và nhiều địa phương khác; thực hiện tốt các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. An sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giữ vững ốn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Thành phố đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai các công trình, phần việc cụ thể, tăng cường vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp từ thôn, tổ dân phố... thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
 
Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức đại hội thành công.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Nhiều nội dung mới, phức tạp được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, được dư luận, cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao.
 
Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật