Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (17:18 20/09/2020)


HNP - Ngày 16/9, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 730-BC/TU, về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thành phố cơ bản thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với ý thức trách, nhiệm là Thủ đô, là Đảng bộ lớn nhất cả nước, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng. Tính đến ngày 18/8/2020, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, vượt tiến độ đề ra.
 
Kết quả, số lượng cấp ủy khóa mới là 1.621 đồng chí; số dư bầu cấp ủy là 1.839 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,4%. Số tham gia cấp ủy lần đầu 430 đồng chí; tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 26,5%; số lượng Ban thường vụ khóa mới là 494 đồng chí. Tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) 179 đồng chí, tỷ lệ 11%. Tổng số cán bộ nữ 372 đồng chí, tỷ lệ 22,9%. Số Bí thư mới được bầu là 48 đồng chí; trong đó, tham gia lần đầu 9 đồng chí, nữ 4 đồng chí (tỷ lệ 8,2%); dưới 40 tuổi 1 đồng chí (tỷ lệ 2,0%). Số Phó Bí thư mới được bầu là 93 đồng chí; trong đó, tham gia lần đầu 32 đồng chí, nữ 6 đồng chí (tỷ lệ 6,5%); dưới 40 tuổi 1 đồng chí (tỷ lệ 1,1%). Số cán bộ cấp ủy khóa mới có trình độ trên Đại học đạt 64%; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 86,9%”. Các đại hội đều bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố với tổng số lần lượt là 432 và 60 đồng chí. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại Hà Nội lần này đã có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34%. 17/17 đồng chí được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu rất cao, trong đó, 6 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, còn lại thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và vấn đề dân sinh bức xúc ở địa phương. Tuyên truyền sâu rộng thành công của đại hội; hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa; xây dựng các đề án, chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trong báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đề ra. Hoàn thiện các hồ sơ đại hội để lưu trữ theo quy định.
 
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y các chức danh bầu cử trong Đảng theo quy định Điều lệ Đảng. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy; phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ phụ trách công việc, đơn vị.
 
Triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự để kiện toàn các các chức danh lãnh đạo chính quyền sau đại hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Cấp ủy địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, bố trí công tác phù hợp và thực hiện chính sách cán bộ đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu... theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU, Kế hoạch 192-KH/TU, của Thành ủy và các văn bản của Trung ương, Thành ủy.
 
Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ, gắn với giải quyết, xử lý hiệu quả những đột xuất, phát sinh, vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.
 
Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t