Hà Nội: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 8,5% (20:20 17/09/2020)


HNP - Ngày 16/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 206-KH/TU, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, Thành ủy sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt trên địa bàn thành phố, bao gồm các công trình cấp điện nguồn và lưới điện truyền tải, phân phối. Phấn đấu đến năm 2030: Điện năng thương phẩm toàn thành phố đạt 52.178 triệu kWh; điện năng thương phẩm bình quân đầu người 5.721kWh/người/năm; công suất cực đại pmax = 9.400MW; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 8,5%.
 
Đến năm 2045: Điện năng thương phẩm toàn thành phố đạt 150.000 triệu kWh; điện năng thương phẩm bình quân đầu người 15.000kWh/người/năm; công suất cực đại pmax - 25.000MW; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2031-2045 đạt 5%. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 2% vào năm 2030; 5% vào năm 2045. Phấn đấu đến năm 2045, tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 700MW (triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại các chung cư thấp tầng, tòa nhà cao tầng của thành phố) và điện rác khoảng 300MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của thành phố. Phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 8%-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn thành phố giai đoạn 2020-2030 và khoảng 14% giai đoạn 2031-2045, đẩy mạnh việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng và tăng cường các giải pháp giảm thiểu điện năng tiêu thụ, khí thải tại các khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị.
 
Thành phố cũng giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045. Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí dự phòng một nguồn cấp (n-1) đối với vùng phụ tải quan trọng, dự phòng hai nguồn cấp (n-2) đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng và cho lưới điện truyền tải. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện… Đến năm 2045, hoàn thành việc chuyển đổi, thống nhất sử dụng cấp điện áp 22kV cho lưới điện trung áp; tỷ lệ ngầm hóa đường dây điện cao, trung, hạ áp tại các quận lõi trung tâm, khu vực đô thị có quy hoạch ổn định đạt 100%.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng đoàn HĐND thành phố căn cứ các quy định và điều kiện thực tế của thành phố, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung kế hoạch vào các nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách; bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực hiện các nội dung của kế hoạch được thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và các đề án, dự án thực hiện với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các tổ chức, đơn vị; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách bảo đảm đúng quy định và thực hiện có hiệu quả; theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật