Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (09:51 16/09/2020)


HNP - Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020).

Theo đó, trong công tác tuyên truyền làm rõ bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.
 
Tuyên truyền khẳng định nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các cấp, các ngành, địa phương trong nước; trong đó có các hoạt động như: Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh ở Cao Bằng; tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tại tỉnh Lạng Sơn; công tác xây dựng phim tài liệu, phát và tiếp sóng phim tài liệu, các cuộc thi tìm hiểu hoạt động “đền ơn - đáp nghĩa”, '‘uống nước - nhớ nguồn", hành hương về nguồn, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chào mừng...
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy khối, trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lựa chọn hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp…
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí, bản tin của thành phố tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950, phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm...

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t