Đẩy mạnh tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (09:40 15/09/2020)


HNP - Ngày 10/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

Cụ thể, tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới. Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; cổ vũ việc học tập và noi theo tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ hiện nay.
 
Cùng với đó, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Nghệ An và các cấp, các ngành, địa phương trong nước, gồm các hoạt động: Lễ dâng hương, lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh; tổ chức tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; hội thảo khoa học cấp bộ; công tác xây dựng phim tài liệu, phát và tiếp sóng phim tài liệu, xuất bản sách, triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy khối, trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo triển khai các nội dung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam...
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chính trị trong các cấp hội về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai gắn với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai lồng ghép trong nội dung sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
 
Các cơ quan báo chí, bản tin của thành phố tổ chức biên soạn, đăng tải bài viết tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tổ chức đưa tin các hoạt động kỷ niệm...

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật