Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (14:22 04/09/2020)


HNP - Ngày 31/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 123-HD/BTGTU, về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh - nền tảng tạo dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột tập hợp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành lập.

Đồng thời, tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền về những đóng góp của Hà Nội trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1931.

Ngoài ra, phản ánh các hoạt động kỷ niệm của cả nước, Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong toàn thành phố; chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp; chỉ đạo biên soạn đăng tải tin, bài trên bản tin “Thông tin nội bộ”, “Tài liệu tham khảo đặc biệt” và Trang thông tin Đảng bộ thành phố…

Trong hướng dẫn này, Ban Tuyên Thành ủy cũng đề nghị các báo, đài, bản tin thành phố mở các chuyên trang, chuyên mục, viết các bài viết chuyên sâu ưu tiên bài viết, thời lượng, bám sát các hoạt động kỷ niệm của Trung ương để tuyên truyền; tuyên truyền về những đóng góp của Hà Nội trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và việc phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước trong lịch sử 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật