Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (20:06 26/08/2020)


HNP - Ngày 26/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU, về tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó, chú trọng một số nội dung: Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên truyền xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai tác động tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát an toàn thiên tai trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai. Kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nêu bật bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những khó khăn thách thức hiện nay.

Bên cạnh đó, tuyên truyền việc kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Việc đầu tư, nâng mức bảo đảm của hệ thống công trình phòng, chống thiên tai như đê điều, hồ chứa, khu tàu thuyền tránh trú, công trình chỉnh trị sông, biển, hệ thống thông tin liên lạc, giám sát thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng công trình công cộng, dân sinh, kinh tế. Công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Giải pháp nâng cao độ tin cậy của dự báo, cảnh báo; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, phát triển hệ thống ưu tiên cảnh báo khẩn cấp về thiên tai lớn.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn vị. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cấp độ thông tin, tuyên truyền cho phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu để thực hiện công tác ứng phó, phòng ngừa kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo việc tổ chức thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai tại địa phương mình.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, tuyên truyền để thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thiên tai và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng phó đến cộng đồng dân cư địa phương. Chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để tung tin không chính xác, gây hoang mang trong nhân dân.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật